Vores verden

Vandværket hvor vandet ikke er synligt.

Jebjerg Vandværk ser umiddelbart ikke ud af så meget, men man bliver overrasket når man træder indenfor. Form og funktion mødes i skøn forening og får vandværket til at syntes rummeligt og overskueligt. Vandet følges nemligt på computeren, så intet er overladt til tilfældighederne.

Selvom vandværket ikke er meget større end et almindeligt parcelhus rummer den utrolig meget moderne teknik, men bare rolig forklaringen kommer her:

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra en af vores boringer ude i indvindingsområdet.
 • Et filter på den nederste del af forerøret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.

 • forerøret sikrer at boringen ikke falder sammen og det sikrer at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden.

 • Det er vigtigt at vi ikke pumper for hårdt i boringerne, for så risikerer vi at få pesticider, salte og andet godt med op. 
 • Vi har et SRO computerprogram på en tablet, så driftsmedarbejderen kan holde øje med boringen og styre den overalt – smart ikke? (SRO = System til Styring, Regulering og Overvågning af vandværket)
 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.
 • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?
 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i lukkede sandfiltrene i vores store blå tanke. 
 • Vidste du at et filter består af sandkorn i flere størrelser?

 • Vandet opbevares i en stor rent-vands-tank under vandværket indtil det skal ud til forbrugeren.

 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 4 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet alt efter forbruget.

 • Den ene pumpe bruges fortrinsvis om natten, hvor forbruget er mindre.

 • Geografisk er vores forsyningsområde stort. Hvilket betyder længere vandledninger. Vi har ca. 55 km hovedledninger.

 • Vi har en del landmænd i vores forsyningsområde og dermed også mange følsomme forbrugere, for det er jo vigtigt at der altid er vand til dyrene.

 • For at sikre at vandledningerne er rene laver vi returskyl af og til. Dette er lidt specielt, fordi vi har et lukket system.

 • Netop fordi vi ikke kan se om vandet er klart, tager vi en masse prøver som viser os om vandets kvalitet er i orden, før vi sender vandet ud til dig.

 • I fældningsbassinet, som ligger uden for vandværket, bundfældes jern og mangan og kan på den måde blive fjernet fra skyllevandet. Resten af skyllevandet bruges ikke, men bliver ledt ud til et vandløb. Det bundfældede jern og mangan bliver samlet op af en slamsuger og kørt på lossepladsen.


På Jebjerg Vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Vand er jo noget vi alle sammen drikker og kommer i vores mad. Og derfor skal hygiejnen altid være i orden.

Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om hvordan vi sikrer vores vandkvalitet her.