Generalforsamling

Her finder du referater fra vores seneste generalforsamlinger og formandens beretning for hvert år. Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.


Aflyst generalforsamling

Vi aflyser generalforsamlingen efter myndighedernes anbefaling for at undgå corona-smitte.

Der kommer en ny dato, senere på året.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at henvende dig pr. telefon eller på mail.

Du finder kontaktoplysninger her.

Med venlig hilsen
Jebjerg Vandværk

Indkaldelse til generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes

AFLYST - NY DATO FØLGER SENERE

I Sport & Event Center Jebjerg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning
 3. Regnskab 2019
 4. Budget 2021
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  På valg er:
  Thorkil Ladefoged.
  Per Kristiansen.
  Jens Knudsen.
  Steen Hangaard.
  Suppleanter:
  Knud Østergaard.
  Jan Sørensen.
 7. Valg af Revisor
  På valg er:
  Erik Larsen.
  Revisorsuppleant:
  Peter Dam.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 27. marts 2019

Dagsorden

Bestyrelsens beretning

Referat fra generalforsamlingen

 

Ordinær generalforsamling 
Onsdag den 21. marts 2018 

Referat fra generalforsamlingen

Bestyrelsens beretning